Intrax

N.A.T. MicroTCA systémy pro Honeywell

N.A.T. MicroTCA systémy pro Honeywell

Naše společnost se snaží být již delší dobu propagátorem průmyslových systémů postavených na sběrnici MicroTCA. O kvalitě produkce jednoho z našich dodavatelů, německé společnosti N.A.T. a výhod této technologie jistě svědčí fakt, že pro svoje aplikace si jejich výrobky vybral Honeywell Česká republika.

Výběr z produktového portfolia microTCA systémů společnosti N.A.T. je možné nalézt zde.

O společnosti N.A.T.

Společnost N.A.T. je expertem ve výrobě vysokovýkonných komponent pro řešení v oblasti dat a telekomunikací. Produktové potrfolio je zaměřeno na embedded market, pokrývající požadavky aplikací od lokálních (LAN - Local Area Networks) po rozsháhlé sítě (WAN -  Wide Area Networks) - zahrnujíc standardní rozhraní modulů pro místní až rozsáhlé sítě založené na společných hardwarových standardech jako AMC, MicroTCA, VME, compact PCI, PMC, PCI a dalších.

O microTCA

µTCA (Micro Telecommunications Computing Architecture) představuje nový trend v technologiích pro průmyslové řídící systémy, jakožto flexibilní, škálovatelná a především robustní platforma - komplementární k AdvancedTCA.
MicroTCA přináší výhody vysokého výkonu sytému ATCA při nízkých cenách a malých rozměrech .
Primární užití systémů na bázi MicroTCA je v oblasti telekomunikací a enterprise networkingu - DSL multiplexery,  BTS, nebo IP ústředny jsou jednou z mnoha vhodných aplikací pro MicroTCA systémy, což nicméně v žádném případě neznamená že MicroTCA je předurčena výhradně pro oblast telekomunikací - dopravní systémy, aplikace v těžkém i lehkém průmyslu, nebo vojenských systémech mohou rovněž těžit z mnoha výhod, které MicroTCA nabízí.